Етапи реалізації проектів, представництво “Goffin Україна”:

  • Аналіз потенціалу доступних органічних відходів для отримання біогазу;
  • Визначення потужності електростанції : тепло ; електрика ;
  • Розробка оптимальної концепції реалізації проекту;
  • Розробка бізнес-плану;
  • Передпроектні роботи : аудит ; розробка техніко-економічного обґрунтування потужності ; проектування, та ін. ;
  • Поїздка Замовника з Представництвом “Goffin Україна” у Німеччину для практичного ознайомлення роботи біогазових станцій “Goffin”;
  • Проектні роботи;
  • Виготовлення обладнання;
  • Будівельно-монтажні роботи;
  • Введення об’єкту в експлуатацію;